Kontakt

Nowa Plus Sp. z o.o.
ul. Klonowa 7,
62-002 Suchy Las k/Poznania
NIP 781-10-11-596
Nr KRS 0000 066026,
Sad Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokosc kapitalu zakladowego 388 500,00 zł